Behaal het algemene certificaat na succesvolle afronding en ontvangst van individuele certificaten voor elk van de modules.

De introductiemodule helpt studenten om de minimale vaardigheden op te frissen of te verwerven die nodig zijn om de DTAM-opleiding te starten. Hier vindt u fundamentele vaardigheden over PC Systemen en Raspberry Pi, Netwerken, Python programmeren, Databases, Elektronica en Duurzaamheid.


Deze cursus is bedoeld voor technici en professionals die het leerproces op een andere en baanbrekende manier willen benaderen en verbeteren. Aan het einde van de module zult u op persoonlijk vlak het vermogen hebben om individueel te leren, zich aan te passen aan verschillende situaties, innovatieve ideeën te vinden en moeilijkheden te overwinnen. Het is bekend dat een sterke en complete persoonlijkheid de eerste stap is naar professioneel succes. Bovendien kunt u op sociaal vlak met andere mensen communiceren en goed samenwerken. Ten slotte verrijkt u uw kennis met het vermogen om effectief om te gaan met grote hoeveelheden informatie.

Na afronding van de module is de student in staat om:
 • Begrijpen welke de niveaustructuur is van een Industrial Control System (ICS).
 • Weten wat de belangrijkste componenten zijn van elk van de ICS-niveaus.
 • De functionaliteit van de belangrijkste componenten van een ICS beschrijven.
 • Het belang van conectiviteit in een ICS begrijpen.
 • De verschillende fysieke topologieën van een ICS-apparatuur identificeren.
 • De belangrijkste communicatieprotocollen in industriële netwerken beschrijven.
 • Aangeven welke communicatieapparatuur in een industrieel netwerk wordt gebruikt.
 • De belangrijkste industriële netwerkprotocollen identificeren.
 • Cyberbeveiligingsimplicaties van OT/IT-integratie begrijpen.
 • De meest gebruikelijke cyberbeveiligingsrisico's en -risico's begrijpen.
 • Een lopende aanval op industriële systemen zoals de bovengenoemde identificeren.
 • Tegenmaatregelen kunnen plannen om een cyberaanval op industriële systemen te voorkomen.
 • Het begrip beschikbaarheid begrijpen, alle fasen die daarbij komen kijken (foutvermijding, detectie en tolerantie) en de maatregelen die nodig zijn om onbeschikbaarheid te verminderen.
 • Het belang begrijpen van een beveiligingsbeleid en noodplannen.
 • In noodplannen beschreven maatregelen toepassen die verband houden met hun rol in de organisatie in geval van een ramp.
 • Begrijpen wat het belang is van vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens en in staat zijn de maatregelen te identificeren en toe te passen die daarvoor nodig zijn.

Deze cursus introduceert verschillende sensoren en apparaten om de sensoren te verbinden met gegevensopslagdiensten, netwerkoplossingen en oplossingen voor gegevensverwerking. De cursus omvat het werken met Raspberry PI's, Arduino's, NodeRed, Grafana, het programmeren van sensoren met Python, en netwerkcommunicatie over TCP/IP, Zigbee, LoRa, Bluetooth, 4G/5G cellulaire netwerken, 433MHz, en Z-wave. Gegevens worden verstuurd naar een MySQL database of een message bus (MQTT).

Deze cursus is bedoeld voor technici en professionals die inzicht willen krijgen in de belangrijkste tools voor het verwerken en analyseren van big data, en in de belangrijkste tools voor gedistribueerde verwerking van grote datasets over clusters van computers. Hoewel de gepresenteerde tools algemeen toepasbaar zijn voor gegevensverwerking, analyse en visualisatie, is de module vooral gericht op geavanceerde productie-gebruikscases. Aan het eind van de module leert u Python te gebruiken voor gegevensanalyse en -visualisatie. Bovendien leert u hoe u het Hadoop framework kunt gebruiken voor gedistribueerde verwerking van grote datasets.

Deze cursus is een inleiding tot Machine Learning en omvat de belangrijkste concepten. Studenten zullen in staat zijn om machine learning toepassingen end-to-end te implementeren in Python volgens gedefinieerde stappen en de juiste Python bibliotheek te kiezen afhankelijk van het op te lossen probleem.

Reserveer een tijdslot voor het DTAM IOT LAB in Nederland, bij Da Vinci College Dordrecht.

Hier kun je een reservering maken om te werken in het IOT labs in Nederland (Da Vinci College, Dordrecht). 

In ons lab kun je werken met:

- Raspberry PI

- Arduino

- Raspberry Pico

en allerlei verschillende sensoren.

Je kunt data opsturen naar een centrale MySQL database die bij Sarenet draait, een Grafana dashboard maken in de Sarenet cloud, een Hadoop cluster gebruiken of Docker containers maken.

Als je onze locaties niet kunt bezoeken, kunnen we VPN-toegang bieden zodat je overal vandaan kunt werken. Als je hebt geboekt, krijg je contactgegevens om hulp te vragen bij het aan de slag gaan. Je kunt meerdere opeenvolgende dagen boeken, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Je kunt hier een boeking maken.