Чрез този модул, можете да направите резервация за достъп до една от нашите IоT лаборатории в Испания (Txorierri), Италия (APRO), Гърция (uPatras) или Холандия (Da Vinci).

Всяка лаборатория има различна колекция от сензори, устройства и облачни услуги. Ако не можете да посетите някой от нашите сайтове, ние можем да предоставим VPN достъп, за да можете да работите отвсякъде.

След като направите своята резервация, ще ви бъдат предоставени данни за контакт, за да поискате помощ при започването.

Можете да резервирате няколко последователни дни в зависимост от наличността.

Въвеждащият модул ще ви помогне да опресните и придобиете минималните умения, необходими за започване на курса DTAM.

Тук можете да намерите повече информация относно основни умения за компютърни системи и Raspberry Pi, работа в мрежа, програмиране на Python, бази данни, електроника и устойчивост.

В този модул ще разберете кои са основните инструменти, използвани за разбор и анализ на големи данни, както и основните инструменти, използвани за разпределена обработка на големи набори от данни в клъстери от компютри. 

Въпреки че представените инструменти са общоприложими за обработка на данни, анализ и визуализация, модулът е ориентиран основно за усъвършенствани производствени случаи. 

В края на модула ще научите как да използвате Python за анализ на данни и визуализация на данни. Освен това ще научите как да използвате рамката Hadoop за разпределена обработка на големи масиви от данни.

Този курс е въведение в машинното обучение и включва ключови концепции. Обучаемите ще могат да внедряват приложения за машинно обучение от край до край в Python, следвайки определени стъпки и избирайки подходяща библиотека на Python в зависимост от проблема, който трябва да бъде разрешен.

Този курс ще представи различни сензори, устройства за свързване на сензорите към услуги за съхранение на данни, мрежови решения и решения за обработка на данни. 

Курсът включва работа с Raspberry PI, Arduino, NodeRed, Grafana, програмиране на сензори с помощта на Python и мрежова комуникация през TCP/IP, Zigbee, LoRa, Bluetooth, 4G/5G клетъчни мрежи, 433MHz и Z-wave. Данните се изпращат към MySQL база данни или message bus (MQTT).

Този курс е за техници и професионалисти, които биха искали да дефинират и прилагат стратегии за сигурност в индустриални организации и инфраструктури. 

В този модул ще научите как да извършвате диагностика на киберсигурността, да идентифицирате уязвимости и как да прилагате необходимите мерки за тяхното смекчаване, включително посредствома настоящи разпоредби и индустриални стандарти, следвайки секторните стандарти, протоколите за качество, предотвратяване на професионални рискове и опазване на околната среда.

Този курс е за техници и професионалисти, които биха искали да научат как да подобрят учебния си процес по различен и новаторски начин. 

Чрез този модул, на лично ниво ще имате способността да постигнете индивидуално обучение, ще научите как да се адаптирате към различни ситуации, да намерите новаторски идеи и да преодолеете трудностите. Добре известно е, че силната и цялостна личност е първата стъпка към професионалния успех. Освен това на социално ниво ще можете да общувате с други хора и да си сътрудничите правилно. 

Не на последно място, вие ще обогатите знанията си със способността да боравите ефективно с голям обем информация.